Lidé

doc. dr. Ing. Alena Salašová

členka Vědecko-umělecké rady FA ČVUT

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.