Lidé

doc. dr. Ing. Alena Salašová

členka Vědecko-umělecké rady FA ČVUT

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.