Lidé

Olga Mlýnková

sekretariát děkana a tajemníka, sekretářka Ústavu navrhování II

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.