Závěrečné práce

DOSTAVBA REHABILITAČNÍHO ÚSTAVU

Skočdopole Jakub

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se věnuje analýze rehabilitační péče a návrhu dostavby lůžkového pavilonu včetně rekonstrukce stávající historické budovy v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech. Hlavním cílem bylo vytvořit příjemné a obytné prostředí uvnitř i vně nově navržené i rekonstruované budovy, dosáhnout potřebného navýšení lůžkové kapacity a citlivě umístit nový objekt do stávající struktury celého areálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.