Lidé

prof. ak. soch. Marian Karel

vedoucí ateliéru Karel – Šafařík, vedoucí Ústavu designu

Vzdělání

1965–1972 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér profesora Stanislava Libeňského

Pedagogická činnost

od 2016 školitel a garant doktorského studijního programu Design, FA ČVUT
od 2016 garant, pedagog , PTV (HCI FEL ČVUT)
od 2014 vedoucí ateliéru Karel
od 2014 vedoucí Ústavu průmyslového designu
od 2009 FA ČVUT – garant a pedagog AMD 1,2
2009–2014 FA ČVUT – garant a pedagog VT1, VT2, VT3, VT4, VT5, VT6, PG
2012 Sunderland England
2004 TaiPeiTaiwan
2000 Jacksonville University, USA
1999 Toyama City Institut of Glass, Japonsko
1998 Auckland Faculty, Nový Zéland
od 2011 workshopy a přednášky v rámci mezioborové výuky (FAMU,DAMU,ČVUT,VŠUP,UJEP) předmětu ITT 1,2 pod FELČVUT (IIM)
1995–2005 VŠUP – vedoucí katedry volného umění
1992–2009 VŠUP – vedoucí ateliéru sklo v architektuře
1992 Niijima Glass Centre, Japonsko
1983, 1989 Pilchuck Glass School, WA, USA

Akademické aktivity

  • garant Doktorského studijního oboru Design na ÚPD FAČVUT a člen ORO (od 2016)
  • vedoucí Ústavu průmyslového designu, člen kolegia děkana, člen Vědecko-umělecké rady (od 2014)
  • člen řídící rady Institutu intermedií při FEL ČVUT (od 2011)
  • člen Vědecké a umělecké rady Fakulty multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • člen akademické rady, vedoucí katedry režie, Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

Profesní aktivity

  • člen Správní rady, Josef Svoboda- scénograf, o.p.s.

Vybrané výstavy a realizace

2012 socha 7 x 15 m (reflexní sklo) ve vstupní hale České podnikatelské pojišťovny
2012 budova Main Point Karlín, Praha. socha 7 x 30 m (leštěn nerez) ve vstupní hale společnosti Kooperativa a.s. Vienna Insurance Group
2011 za výtvarné dílo v architektuře
2010 náměstí Krále Jiřího v Chebu . Socha- Brána času a historiogram/ Národní cena Grand Prix
2002 Muzeum Kampa, Sovovy mlýny, Praha. Skleněná věž s krychlí - Glasstec 04, 1. cena Wings of Glass . Vodní linka (leštěná nerez)
2002 Paříž, Bohemia Magica ,Český salón 14 architektů + Marian Karel

Zastoupení ve sbírkách, výběr

Moravská galerie, Brno/Severočeské muzeum, Liberec/Východočeské muzeum, Pardubice / Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha / České muzeum výtvarných umění, Praha / Galerie hlavního města Prahy, Praha/Národní galerie, Praha / Finsko, Suomen Lasimuseo, Riihimäki Musée des arts décoratifs, Palais de Louvre, Paříž / The National Museum of Modern Art, Kyoto  /The Hokkaido Museum of Modern Art, Sapporo/Himeji Museum of Art, Tokyo / The National Museum of Modern Art, Tokyo / Toyama Institute of Glass Art, Toyama / Yokohama Museum of Art, Yokohama / Iparmüveszeti Museum, Budapešť / Kunstsammlungen der Veste Coburg, Coburg / Glasmuseum Hentrich im Kunstmuseum Ehrendorf, Düsseldorf / Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburg / Badisches Landesmuseum, Karlsruhe/Württembergisches Landesmuseum, Stuttgard/Museum Jan Van Der Togt, Amstelveen / Auckland Museum, Auckland / Museum umění A. S. Puškina, Moskva / Museum Bellerive, Curych / Musée d‘art et d‘historie, Fribourg / Musée des arts décoratifs de la ville, Lausanne / Grand Crystal Museum, Tai Pei / The Corning Museum of Glass, Corning / The Lannan Museum, Palm Beach, Florida

Ocenění

2010 Národní cena Grand Prix za výtvarné dílo v architektuře ,Náměstí Krále Jiřího v Chebu, socha Brána času a historiogram
2002 Glasstec 04, 1. cena Wingsof Glass, Vodní linka (leštěná nerez)

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.