Lidé

Ing. arch. Markéta Káňová

téma: Soudobé bydlení. Společenský aspekt bydlení

školitel: doc. Ing. arch. David Tichý, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout