Lidé

doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc.

vedoucí Ústavu stavitelství I

Autorizovaný inženýr a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.