Lidé

doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc.

pedagogický pracovník

Autorizovaný inženýr a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.