S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc.

pedagogický pracovník

Autorizovaný inženýr a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.