Lidé

Ing. Aleš Marek, Ph.D.

Vedoucí Ústavu stavitelství I

Studoval jsem na Stavebni fakultě ČVUT v Praze.

V roce 1992 jsem spoluzaložil projekční firmu AED project, a.s.

Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby ČKAIT a čestný člen ČKA.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Aleš Marek, Ph.D.