S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

Ing. Aleš Marek

Vedoucí Ústavu stavitelství I

Studoval jsem na Stavebni fakultě ČVUT v Praze.

V roce 1992 jsem spoluzaložil projekční firmu AED project, a.s.

Autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby ČKAIT a čestný člen ČKA.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.