Lidé

doc. Ing. arch. Ivan Vosecký

vedoucí Ústavu výtvarné tvorby

Absolvent FA ČVUT a AVU, akademický malíř.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Vosecký