15111

Ústav výtvarné tvorby

Ústav zajišťuje praktické i teoretické výtvarné vzdělávání studentů, a to spíše cestou vystižení a rozvíjení jejich talentu než plněním předem stanovených limitů, jak by věci měly vypadat. Už při přijímacím řízení musejí uchazeči projít talentovou zkouškou, která předznamenává důležitost schopnosti kresebně se vyjádřit pro vzdělání budoucích architektů.

V prvních dvou semestrech je výuka převážně soustředěna na základy kresby doplněné o barvu, postupujeme od jednoduchých kubických tvarů až po kresbu interiéru a exteriéru. Tento cyklus je završen týdenní kreslířskou praxí, tzv. plenérem. Ve třetím semestru studenti absolvují modelování a ve čtvrtém semestru grafický design. V pátém semestru se mohou přihlásit na povinně volitelný předmět figura. V magisterském programu potom nabízíme povinně volitelný předmět fotografie nebo grafický design pro pokročilé.

Zajišťujeme výuku pro obory architektura, design a krajinná tvorba. Kromě toho pořádáme velice oblíbený kurs kresby pro celoživotní vzdělávání, kurs večerního kreslení figury a přípravný kurs kreslení pro přijímací zkoušky. Aktivně se účastníme Muzejní noci, kdy mají budoucí adepti studia možnost seznámit se s pracemi studentů a také si prakticky vyzkoušet své schopnosti.

Ústav zajišťuje výuku následujících předmětů:

Všechny obory (architektura a urbanismus, krajinářská architektura, design)

 • kreslířská praxe

Architektura a urbanismus

 • výtvarná tvorba I – základy kresby
 • výtvarná tvorba II – kresba
 • výtvarná tvorba III – modelování, výtvarný koncept a kompozice
 • výtvarná tvorba IV – grafický design I
 • výtvarná tvorba V – figura a prostor
 • výtvarná tvorba VI – fotografie
 • výtvarná tvorba VI – grafický design II

Krajinářská architektura

 • výtvarná tvorba I
 • výtvarná tvorba II – kresba
 • výtvarná tvorba III – barva, abstrakce a základy grafického designu
 • výtvarná tvorba IV – modelování

Design

 • výtvarná tvorba I – základy kresby
 • výtvarná tvorba II – kresba
 • výtvarná tvorba III – designérská kresba I
 • výtvarná tvorba IV – designérská kresba II
Jan Trpkoš: Plenér
Šimon Vitásek: Národní technická knihovna

Zajišťujeme výuku pro obory architektura, design a krajinná tvorba. Kromě toho pořádáme velice oblíbený kurs kresby pro celoživotní vzdělávání, kurs večerního kreslení figury a přípravný kurs kreslení pro přijímací zkoušky. Aktivně se účastníme Muzejní noci, kdy mají budoucí adepti studia možnost seznámit se s pracemi studentů a také si prakticky vyzkoušet své schopnosti.

Šimon Vitásek: Národní technická knihovna
Simona Vojtekova: Strom
Valeria Epova: Fakulta stavební ČVUT
Darina Molatová: Kresba
Dominika Kadulová: Plakát
Vojtěch Palm: Plakát
Práce studentů VT3
Práce studentů VT4

Práce z plenéru - dobré příklady studentských prací

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Ivan Vosecký