15111

Ústav výtvarné tvorby

Ústav zajišťuje praktické i teoretické výtvarné vzdělávání studentů, a to spíše cestou vystižení a rozvíjení jejich talentu než plněním předem stanovených limitů, jak by věci měly vypadat. Už při přijímacím řízení musejí uchazeči projít talentovou zkouškou, která předznamenává důležitost schopnosti kresebně se vyjádřit pro vzdělání budoucích architektů.

V prvních dvou semestrech je výuka převážně soustředěna na základy kresby doplněné o barvu, postupujeme od jednoduchých kubických tvarů až po kresbu interiéru a exteriéru. Tento cyklus je završen týdenní kreslířskou praxí, tzv. plenérem. Ve třetím semestru studenti absolvují modelování a ve čtvrtém semestru grafický design. V pátém semestru se mohou přihlásit na povinně volitelný předmět figura. V magisterském programu potom nabízíme povinně volitelný předmět fotografie nebo grafický design pro pokročilé.

Zajišťujeme výuku pro obory architektura, design a krajinná tvorba. Kromě toho pořádáme velice oblíbený kurs kresby pro celoživotní vzdělávání, kurz večerního kreslení figury a přípravný kurz kreslení pro přijímací zkoušky. Aktivně se účastníme Muzejní noci, kdy mají budoucí adepti studia možnost seznámit se s pracemi studentů a také si prakticky vyzkoušet své schopnosti.

Ústav zajišťuje výuku následujících předmětů:

Všechny obory (architektura a urbanismus, krajinářská architektura, design)

  • kreslířská praxe

Architektura a urbanismus

Krajinářská architektura

Design

Videotutoriály

Pro naše studentky a studenty jsme vytvořili desítky videotutoriálů o tom, jak kreslit. Pro přístup k videotutoriálům je potřeba zadat heslo, které je stejné jako do přístup na stream z poslucháren. Heslo vám rád sdělí vyučující Radek Macke.

Další aktivity Ústavu výtvarné tvorby

Zajišťujeme výuku pro programy architektura, design a krajinná tvorba. Kromě toho pořádáme velice oblíbený kurz kresby pro celoživotní vzdělávání, kurz večerního kreslení figury a přípravný kurz kreslení pro přijímací zkoušky. Aktivně se účastníme Muzejní noci, kdy mají budoucí adepti studia možnost seznámit se s pracemi studujících a také si prakticky vyzkoušet své schopnosti.

Práce našich studujících

Práce studentek a studentů při předmětu výtvarná tvorba 1 (studijní program Architektura a urbanismus)

Práce studentek a studentů při předmětu výtvarná tvorba 2 (studijní program Architektura a urbanismus)

Písmo – ukázka studentských prací předmětu výtvarná tvorba (studijní program Krajinářská architektura)

Ukázka studentských prací z plenéru v rámci předmětu výtvarná tvorba (studijní program Krajinářská architektura)

Ukázka studentských prací z plenéru v rámci předmětu výtvarná tvorba (studijní program Design)

Ukázka studentských prací předmětu výtvarná tvorba 1 (studijní program Design)
 

Ukázka studentských prací předmětu výtvarná tvorba 2 (studijní program Design)
 

Ukázka studentských prací předmětu výtvarná tvorba 3 (studijní program Design)

Ukázka studentských prací předmětu výtvarná tvorba 4 (studijní program Design)

Práce z plenéru - ukázky studentských prací

Nová skripta od pedagogů ústavu "Figurální kresba v souvislosti s tvorbou designu" jsou vydána. Zakoupit si je můžete v Univerzitním knihkupectví odborné literatury ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Vosecký