Lidé

doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

vedoucí Ústavu prostorového plánování

Urbanista a územní plánovač s pedagogickou, konzultační a výzkumnou praxí v oblastech územní a strategické plánování rozvoje území, datová analytika, geo-informatika a počítačové modelování rozvoje území.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.