Lidé

doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.

proděkan pro rozvoj a výstavbu

Architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde také absolvoval magisterské a doktorské studium.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.