Lidé

Ing. arch. Lucie Kirovová, Ph.D.

vedoucí ZAN Kirovová

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.