Lidé

Ing. Miloš Rehberger, Ph.D.

Absolvent Fakulty stavební ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby. Po ukončení studia v r.1989 pracoval v soukromém sektoru jako projektant v oboru pozemních staveb až do roku 2020. Předmětem výkonu praxe byla projekční činnost ve funkci zodpovědného projektanta a hlavního inženýra projektu a výkon autorského dozoru generálního projektanta na přípravě a realizaci významných rezidenčních objektů komerčního developmentu ve spolupráci s renomovanými architektonickými ateliery. Po třiceti letech projekční praxe nastoupil na Fakultu architektury ČVUT v Praze, kde v současnosti pracuje jako akademický pracovník na Ústavu stavitelství I, kde se podílí na výuce Pozemního stavitelství. Od roku 2021 je garantem předmětu Pozemní stavitelství III, který se zabývá problematikou vnitřních i vnějších kompletačních konstrukcí včetně obvodových plášťů pozemních staveb. V červnu 2022 obhájil dizertační práci s názvem “Analýza poměrů v provětrávané mezeře dvouplášťové konstrukce obvodového pláště v zimním období”. Od roku 2002 je autorizovaným inženýrem v oboru pozemních staveb ČKAIT, kde od roku 2022 působí jako zkušební komisař přijímání nových členů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Aleš Marek, Ph.D.