Lidé

Ing. arch. Jakub Koňata

Bývalý asistent ateliéru Novotný – Koňata – Zmek.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel