Diplomové práce

Obnova Panského domu v Týnci nad Labem

Bc. Katarína Majerníková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Areál se zkládá ze tří objektů – stávajícího Panského domu, jeho Jizňího křídla a novostavby hotelu. Komplex bude využívaný jako kulturně vzdělávací centrum se zázemím, restaurací a kavárnou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.