Lidé

PhDr. Lenka Žižková

Publicistka, kritička a teoretička především o oblasti designu, bydlení a kultury bydlení; autorka projektů o designu a kurátorka přádaných výstav designu; vysokoškolská pedagožka v oborech kultura bydlení a historie a teorie designu (Pedagogická fakulta UK v Praze, Fakulta architektury TU v Liberci, Fakulta textilní TU v Liberci, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Fakulta architektury ČVUT).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.