Lidé

Ing. arch. Karolína Kripnerová, Ph.D.

odborná asistentka ZAN Kazimour

Ukončila studium FA ČVUT v roce 2015 s diplomním projektem Azylový dům pro matky s dětmi. Absolvovala roční pobyt na RWTH Aachen, kde studovala v ateliéru Mirko Bauma, a několik studijních a pracovních stáží, například u SchnetzerPils ve Vídni. Byla členkou týmu ČVUT v soutěži Solar Decathlon. Věnuje se tématu bezdomovectví a architektury, a to jak v doktorském studiu, tak ve volném čase. V roce 2017 založila spolu s Ing. arch. Vojtěchem Sigmundem neziskovou organizaci Architekti bez hranic, sdružující mladé architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor a sociální přesahy architektury. Spolek se věnuje jak teoretické činnosti, kdy publikuje a organizuje například přednáškový cyklus Hranice architektury, ale také praktické činnosti. Mezi nejvýznamnější realizace spolku patří Orientační systém v podchodech na Vltavské.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout