Lidé

Mgr. Alina Sereda

téma: Architektura všem / Komunikace a interpretace architektury

školitelka: doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.