Lidé

Mgr. Alina Sereda

téma: Architektura všem / Komunikace a interpretace architektury

školitelka: prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.