Lidé

Mgr. Alina Ostakh

téma: Architektura všem / Komunikace a interpretace architektury

školitelka: prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout