Lidé

Ing. arch. Dalibor Dzurilla

Dalibor Dzurilla se na FA ČVUT od roku 2018 soustřeďuje na doktorský výzkum digitální architektonické skici jako komunikační nástroj architekta s klientem. Protože věří, že architektonická profese je služba, která vizuálním jazykem dokáže nejlépe ošetřit nejasnosti na straně klienta, a tak zabezpečit úspěšné dokončení stavby. Pokračuje tak ve svých studiích od absolvování diplomního projektu u Miloše Floriána (Studio FLOW) v r.2011.

Od roku 2012 se ve své soukromé praxi (VISUIN) věnuje vzdělávání a konzultační práci s architekty v témě prezentace a vizuální komunikace s klienty (laiky) jak v ČR, tak i SR. Mezi klienty patří např. A8000, Yuar, Terra Florida, ale i Akademie Věd ČR. 

Vyučuje a hostuje na dalších univerzitách jako FUA TUL, ARCHIP, nebo FA STU v Bratislavě. Na ARCHIP od roku 2018 stojí za akreditací výukového programu architektonické prezentace, a taky zůstává jeho garantem.

Svými výukovými postupy se angažuje i ve světových projektech, jako je Skillshare či Sketching Retreat, jako jeden z lektorů vyučující digitální skicování. 

Ve volném čase se věnuje své rodině. Ale taky józe, meditaci či hledání zdravého udržitelného životního stylu. Intenzivně sleduje současné technologie, Apple, a pořád se vrací i k analogové reportážní fotografii, cestování či hře na klavír. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.