Lidé

doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.

vedoucí Ústavu modelového projektování

Zabývám se novým pojetím výuky počítačového navrhování. Podařilo se mi společně s kolegy připravit nové předměty a upravit předměty stávající tak, aby splňovaly náročné požadavky na výuku – konkrétně předměty CAD, počítačová grafika, digitální zobrazování a další předměty Design Computing.

Ústav modelového projektování by měl hrát důležitou úlohu v rámci FA - měl by být inkubátorem novinek z oblasti digitální architektury. Snažím se v Molabu i kolem Molabu soustředit barvitý tým kvalitních expertů na různé části počítačového navrhování.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.