Lidé

Ing. arch. Ondřej Vápeník

Autorizovaný architekt České komory architektů a samostatně praktikující architekt, odborný asistent na půdě Ústavu stavitelství I na FA ČVUT a vědecký pracovník se zaměřením na integrovaný návrh a užívání staveb. Je absolventem magisterského studia na FA ČVUT. V letech 2014 - 2018 pracoval jako architekt v kanceláři OKPLAN ARCHITECTS a v období 2018 - 2021 jako hlavní inženýr projektu v kanceláři BLACK n´ARCH.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Aleš Marek, Ph.D.