Lidé

Ing. arch. Adéla Chmelová

ODBORNÝ ASISTENT

Architektka s dlouhodobým zájmem propojování témat architektury, urbanismu a krajinářské architektury. Ve své disertační práci zabývá specifiky území na rozhraní města a krajiny. V současnosti doktorandka na Ústavu krajinářské architektury FA ČVUT v Praze a spolu s Ing. Vladimírem Sittou zajišťují výuku v atelieru Sitta-Chmelová.

Rádi hledají nové přístupy, architektura a krajinářská architektura se v jejich atelieru prolínají v jedno. Spolupracují však také s obcemi na reálných zadáních a přispívají jak ve městech, tak  i v malých vesnicích, ke kultivaci vnímání prostoru. V praxi se v současné době věnuje navrhování veřejných prostranství v různých měřítcích, dříve se věnovala také navrhování staveb. Zkušenosti sbírala například v německých Drážďanech. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová