Lidé

Ing. Tereza Havránková

V mém výzkumu se věnuji aktuálním otázkám současné architektury, koncepčním přístupům adaptací na změnu klimatu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová