Lidé

Ing. arch. Tomáš Tomsa

Odborný asistent

Kontakt:

Ateliér Efler, místnost č. 714, 552

E-mail: t.tomsa.tt@gmail.com

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa