S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Lidé

Ing. arch. Miroslav Šajtar

Architekt a urbanista, je jedním z vedoucích kanceláře Headhand architekti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.