Lidé

Ing. arch. Miroslav Šajtar

Architekt a urbanista, je jedním z vedoucích kanceláře Headhand architekti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.