Knihovna ústavů 15113, 15114 a VCPD

Příruční knihovna Ústavu teorie a dějin architektury, Ústavu památkové péče a Výzkumného centra průmyslového dědictví FA se specializuje na literaturu k dějinám a teorii architektury a umění, na společenské vědy a památkovou péči. Historie vzniku sahá do druhé poloviny 19. století a knihovní fond je svým stářím a převážně humanitním zaměřením v kontextu technické univerzity velmi specifický. Slouží pedagogům, studentům i širší veřejnosti a studium je prezenční.

Fondy

Knihovny obsahují více než 13 000 tematicky profilovaných knih a časopisů o architektuře a umění. Z toho je:

  • 76 vzácných starých tisků z 16. až 18. století
  • asi 5 000 titulů z 18. až z první poloviny poloviny 20. století
  • asi 1 600 titulů z období 1950 až 1989, zakoupených ústřední knihovnou Fakulty stavební a Fakulty architektury
  • více než 4 000 nových titulů z nákupů ústavů, z prostředků fakulty a různých grantových dotací; knihy nakoupené po roce 2001 eviduje také ústřední knihovna ČVUT a lze je nalézt v jejím on-line katalogu
  • více než 1 700 titulů uložených v knihovně VCPD, které se vztahují k problematice průmyslové architektury a její konverze
  • více než 160 filmových a multimediálních DVD

Knihy a dokumenty uložené ve studovně jsou k dispozici okamžitě. Ostatní položky z katalogu (uložené v příručních knihovnách pedagogů a v archivu) je možné objednat a budou zprostředkovány po předchozí domluvě následující den. Pod signaturou R jsou k dispozici filmy a multimediální programy s tematikou historické a současné architektury. Fondy se signaturou ST podléhají zvláštnímu režimu a k jejich studiu je nutné povolení vedoucího ústavu. Knihy se signaturou V zaměřené na téma průmyslové architektury a její konverze jsou uloženy v knihovně VCPD, 3. patro, místnost 304–305. Jejich studium je třeba předem objednat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Mgr. Jan Calta