Lidé

Mgr. Jan Calta

vedoucí knihovny, referent pro vědu, výzkum a umění

Vystudoval sociální dějiny 19. a 20. století na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jako vedoucí knihovny má na starosti akvizice a evidenci odborné literatury a odborných časopisů, bibliografické rešerše a správu historického fondu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.