Výukové středisko Kruh

Tuláčkův statek v obci Kruh u Jilemnice slouží jako středisko pro intenzivní ateliérovou výuku, plenéry a výjezdní zasedání.

Bývalá hospodářská usedlost čp. 1, podle dřívějšího majitele zvaná Tuláčkův statek, stojí na malém návrší na východní straně obce při silnici odbočující do Roztok u Jilemnice. Statek představuje významnou ukázku pozdně barokní lidové architektury, typickou roubenou konstrukcí a výzdobou štítů pro oblast severovýchodních Čech – přesto zároveň ojedinělou svou velkolepou výstavbou i monumentalitou interiérových prostorů. Jádro bývalého statku tvoří obytná budova, jež je jednopatrová, krytá mansardovou střechou. K jejímu severovýchodnímu nároží přiléhá dvůr, uzavřený zpředu vysokou zdí s vraty i vstupem, na straně jižní i severní objekty bývalých stájí. Statek slučuje v dispozici funkci zemědělské usedlosti a faktorského domu. 

(výňatek z textu Horáčkův statek č. p. 1 v Kruhu a jeho rekonstrukce prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc.)

Kontakt:

Vladislav Řehák
+420 736 634 664
statekkruh@seznam.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: Mgr. Jan Gazda, Ph.D.