Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

15122

Ústav nosných konstrukcí

Všechny publikace

81 výsledků

Autoři
Krejčíř, M.
Publikováno v
In: Proceedings of the Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2019. Plzeň: Vydavatelský servis, 2019. p. 101-106. ISBN 978-80-86843-65-0.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
In the Gothic era, architectural works were designed by using geometrical frameworks based on in praxis verified measurements of a structure. The proportions of constructions, which had proved to be static and aesthetic on the implemented designs, were also applied to later designs, thus defining the actively used composition formulation. During geometric analysis, we encounter repeating rules resulting from the principle of square (“ad quadratum”), equilateral triangle (“ad triangulum”) or exceptionally circle (“ad circulum”).
Autoři
Marková, J. - Holický, M. - Sýkora, M. - Drahorád, M. - Hrdoušek, V. - Ryjáček, P. - Lorenz, K., - Pospíšil, M.
Publikováno v
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Anotace
Norma ČSN 73 0038 uvádí doplňující pokyny pro hodnocení a ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí v ČR a vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13822. Tato norma se používá společně s ČSN ISO 13822.
Autoři
Marková, J. - Holický, M. - Sýkora, M. - Pospíšil, M., - Kreislová, K.
Publikováno v
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Anotace
Tato norma ČSN 73 0043 podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13823 a uvádí doplňující pokyny pro ověřování nových i existujících konstrukcí na trvanlivost při působení nepříznivých vlivů prostředí. Tato norma se používá společně s ČSN ISO 13823.
Autoři
Krejčíř, M.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Související lidé
Anotace
Na podkladu získaného geodetického zaměření (Gekon, spol. s r. o.) bylo provedeno vlastní doměření bodů plochy klenební kápě v půdorysném rozsahu 1/4 klenebního pole. Pomocí křivek rovinných řezů plochy vzniklé na základě sítě zaměřených bodů byl rekonstruován tvar klenební kápě.
Autoři
Lorenz, K.
Publikováno v
[Functional Sample] 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Funkční vzorek
Související lidé
Anotace
Montážní přípravek usnadní zesilování zděných pilířů pravoúhlého tvaru pomocí ocelové objímky, která se skládá z nárožních úhelníků a vodorovných spojek z pásové oceli. Přípravek je určen především pro historické zdivo a je nastavitelný pro rozměry pilířů v rozsahu 300-1050 mm.
Autoři
Stančík, V. - Ryjáček, P., - Pospíšil, M.
Publikováno v
Silnice a železnice. 2019, 14(2), 84-88. ISSN 1803-8441.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Anotace
Na rozdíl od jiných evropských států přežil v České republice velký počet ocelových nýtovaných mostních konstrukcí obě světové války a slouží v provozu dodnes. Tyto mosty obecně již překračují svou plánovanou životnost 100 let. Z důvodu nedostatku financí není možné všechny tyto mosty nahradit novými konstrukcemi, proto se příslušné samosprávy podrobně zabývají stavem těchto mostních konstrukcí a možností prodlužování jejich životnosti. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout informaci o současném stavu stávajících ocelových a ocelobetonových mostních konstrukcí skrze statistickou analýzu četnosti vad a poruch nejen z hlediska stáří konstrukce.
Autoři
Kolářová, D. - Pospíšil, M.
Publikováno v
In: Proceedings of the Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2019. Plzeň: Vydavatelský servis, 2019. p. 85-88. ISBN 978-80-8208-024-0.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The article describes the inclusion of tensegrity structures to the teaching program at the Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague. Tensegrity objects are an ideal theme that combines descriptive geometry, structural mechanics and architekture.
Autoři
Veřtátová, E.
Publikováno v
In: IABSE Conference Kuala Lumpur 2018: Engineering the Developing World. Zürich: IABSE, 2018. p. 159-166. ISBN 978-3-85748-159-8.
Rok
2018
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Even though there are different nations, different culture or different habits among the countries of the developing world, the architecture of Catholic cathedrals, churches or chapels has the same goal – to create dignified space for worshipping close to its visitors. A particularity of the Roman Catholic Church architecture (the sacral architecture in general) of the lower economy countries consists in the funding of the projects. While there are many building intentions or projects dealing with complicated financing, a lot of churches, especially cathedrals or basilicas can boast their greatness owing to the Catholic Church itself, enlightened leaders of the countries or many anonymous foreign donors etc. This paper discusses the forms and shapes of the Roman Catholic Cathedrals built in the 20th and 21st century in the third world countries and the access to its felicitous design. Selected examples from the different developing countries all over the world are expounded on the background of the interference of the former colonizers countries architecture (e.g. Sacred Heart Cathedral, Casablanca, Morroco), inspiration from the traditional architecture and materials (e.g. Basilica of Uganda Martyrs, Namugongo, Uganda), creating the own style (e.g. St. Paul’s Cathedral, Abidjan, Côte D’Ivoire) or following the world trends (e.g. Sacred Heart Cathedral, Kericho, Kenya). The gulf between the secular and sacral architecture is not omitted. In conclusion, there are several ways of the access to the design of the Catholic Church architecture in the developing world and these are shown on the examples in this paper. They open the discussion about the life cycle of the architecture, its subsequently costs and well considered choice of the propriety material as well as the shape and resulting form.
Autoři
Krejčíř, M.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Loadbearing Structures, 2018.
Rok
2018
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
Související lidé
Anotace
Soubor pracovních listů slouží studentům a vyučujícím FA ČVUT jako podklad pro výuku předmětu Statika 1. Listy jsou vzestupně seřazeny podle náročnosti jednotlivých úloh tak, aby studenti postupně získali znalosti o působění sil uvnitř řešených konstrukcí, a dokázali tak optimalizovat návrh jejich tvaru a dimenzí.
Autoři
Vavrušková, M. - Pospíšil, M.
Publikováno v
In: Education and new developments 2017. Lisbon: InScience Press, 2017. p. 533-537. ISSN 2184-044X. ISBN 978-989-99864-3-5.
Rok
2017
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Introduction A long-term research analysing role of Structural Engineering (SE) in architectural curricula is currently taking place at the Faculty of Architecture, Czech Technical University in Prague. We are comparing its study programmes to ones of selected leading English (12) and German (15) speaking European universities together with looking into innovative methods of teaching. Previous findings SE appears to be an important part of architectural curricula, its share ranges as follows: Bachelor 10-15% (English) 15-25% (German) and 35% for top rated universities. Majority of master architectural courses have up to 5% of SE in their curricula. For combined courses of Architectural Engineering, the share of SE can be further boosted up to 45%. Student-centered instructional and constructivist approach seems to be more benefitial for architectural students compared to traditional teacher-centered instructional and behaviourist approach. Objectives The main objective of this paper is to examine approach of particular universities from our sample as far as Structural Mechanics vs. Structural Design mix within their architectural curricula is concerned. Methods Applied research: comparison, observation and analysis. Results Structural Mechanics (SM) courses represent theoretical introduction into basic laws and principles of mechanics, on which further builds up Structural Design (SD). The ratio of SM vs. SD subjects in the curricula ranges considerably within selected universities (see detailed analysis). Conclusions Our research has not found "universal" approach towards the problematics. Some universities from our selection put an emphasis on students' understanding of mechanics' principles, some prefer "learning by doing" approach (see the full text for more detail). All students practice gained skills within their individual projects in later stages of their studies.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.