15122

Ústav nosných konstrukcí

Všechny publikace

87 výsledků

Autoři
Pospíšil, M.
Publikováno v
e-Phaïstos (Journal of the history of technology). 2021, IX.(1), ISSN 2262-7340.
Rok
2021
Podkategorie
Článek
Anotace
Le début de la statique graphique est généralement associé aux travaux de l'ingénieur allemand Karl Culmann (1821-1881), avec son ouvrage Die Graphische Statik, publiés en huit volumes à Zurich en 1864-1866. Pourtant Culmann le souligne dans la préface de son œuvre : il a pris en compte les études conduites par les savants et ingénieurs qui ont ouvert le champ de la statique graphique, notamment Jean-Victor Poncelet (1788-1867), Barthélemy Cousinery (1790-1851), Jakob Steiner (1796-1863). Et, comme il le mentionne également, les origines de la statique graphique remontent bien avant. Dans cet article, nous présentons les trois fondements de la statique graphique : i) la composition et la décomposition des forces avec le polygone funiculaire ; ii) les stimuli venus des pratiques de construction ; iii) la dualité forme-force.
Autoři
Kolářová, D.
Publikováno v
In: Proceedings of the Czech-Slovak Conference on Geometry and Graphics 2020. Bratislava: Vydavateľstvo Slovak Chemistry Library, 2020. p. 95-100. ISBN 978-80-8208-047-9.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
This article describes the relationship between geometry and design of load-bearing structures and the Legion Bridge in Prague. It is focused on the use of half-ovals and "corne de vache" surface in the history of bridge construction.
Autoři
Vorlík, P. - Brůhová, K. - Čechová, K. - Vicherková, V. - Pospíšil, M. - Poláčková, T. - Bukačová, J., - Kužvartová, L.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Department of Theory and History of Architecture, 2020. ISBN 978-80-01-06734-5.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Anotace
Každá doba má své nepostavené projekty, bohužel a mnohdy naštěstí nerealizované úvahy. Za jejich neuskutečněním většinou stojí společenské změny, ekonomické podmínky, ztráta klienta nebo samotná vizionářská podstata návrhu. I osmdesátá léta mají samozřejmě své návrhy „do šuplíku“. A není jich málo. Zpravidla chyběla politická vůle, čas, finance nebo kapacita stavebního průmyslu. Tato kniha se však věnuje především projektům experimentálním a alternativním, které mnohdy vzešly z odporu vůči zploštění humánního konceptu modernismu pod neúprosným tlakem socialistických hospodářských plánů a normalizace. Projekty pokrývají širokou škálu poloh, v rozsahu od vážně míněných dlouhodobých vizí moderního města (dopravní řešení Prahy, alternativy pro Žižkov, modernizace bytového fondu) přes odvážné experimenty k prověření nových, často ze zahraničí importovaných myšlenek (obytné soubory, městský parter, modulární nebo solární architektura) až po laškovné cimrmanovské „okopávání kotníků“ slábnoucího režimu (Urbanity, Malovaná architektura, výtvarná díla). Všechny spojuje vůle překračovat opevněné hranice normalizační praxe, provokovat diskusi a posouvat architekturu k lidštějšímu i environmentálně zodpovědnějšímu přístupu. Mnohé úvahy si svou svěžestí a neotřelostí zaslouží pozornost a inspirují ještě dnes.
Autoři
Eberhardt, S. - Pospíšil, M.
Publikováno v
In: Structures and Architecture: Bridging the Gap and Crossing Borders. Leiden: CRC Press/Balkema, 2019. vol. 1. ISBN 978-1-138-03599-7.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
Determination of heritage value of a structure or of its part is a very important step before choosing a particular survey method and subsequent renovation technique. Setting the level of possible invasiveness of survey and renovation methods is highly important for both quantity and quality of information which can be obtained during diagnostics processes and very decisive for setting the most suitable reconstruction technique in structural heritage. This research applies a specific form of structural analysis to define and quantify heritage values of both heritage listed and non-listed load-bearing structures (with a special focus to masonry and cast-iron structures). The method is based on a partition of a complex term heritage value to its elementary parts such as historical value, age value, use value, creative value, craftsmanship value, etc., which are then evaluated and put back together to help to create more objective opinion on a heritage value of the whole structure or of its part.
Autoři
Krejčíř, M.
Publikováno v
In: Proceedings of the Slovak-Czech Conference on Geometry and Graphics 2019. Plzeň: Vydavatelský servis, 2019. p. 101-106. ISBN 978-80-86843-65-0.
Rok
2019
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
In the Gothic era, architectural works were designed by using geometrical frameworks based on in praxis verified measurements of a structure. The proportions of constructions, which had proved to be static and aesthetic on the implemented designs, were also applied to later designs, thus defining the actively used composition formulation. During geometric analysis, we encounter repeating rules resulting from the principle of square (“ad quadratum”), equilateral triangle (“ad triangulum”) or exceptionally circle (“ad circulum”).
Autoři
Marková, J. - Holický, M. - Sýkora, M. - Drahorád, M. - Hrdoušek, V. - Ryjáček, P. - Lorenz, K., - Pospíšil, M.
Publikováno v
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Anotace
Norma ČSN 73 0038 uvádí doplňující pokyny pro hodnocení a ověřování spolehlivosti existujících konstrukcí v ČR a vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13822. Tato norma se používá společně s ČSN ISO 13822.
Autoři
Marková, J. - Holický, M. - Sýkora, M. - Pospíšil, M., - Kreislová, K.
Publikováno v
[Result Reflected in Legislation and Standards] 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Anotace
Tato norma ČSN 73 0043 podrobněji vysvětluje vybrané články ČSN ISO 13823 a uvádí doplňující pokyny pro ověřování nových i existujících konstrukcí na trvanlivost při působení nepříznivých vlivů prostředí. Tato norma se používá společně s ČSN ISO 13823.
Autoři
Krejčíř, M.
Publikováno v
[Research Report] Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Související lidé
Anotace
Na podkladu získaného geodetického zaměření (Gekon, spol. s r. o.) bylo provedeno vlastní doměření bodů plochy klenební kápě v půdorysném rozsahu 1/4 klenebního pole. Pomocí křivek rovinných řezů plochy vzniklé na základě sítě zaměřených bodů byl rekonstruován tvar klenební kápě.
Autoři
Ryjáček, P. - Rotter, T. - Kudláček, J. - Pospíšil, M. - Sýkora, M., - Mlčoch, J.
Publikováno v
[Verified Technology] 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Ověřená technologie
Anotace
Metodika poskytuje doplňující pokyny pro hodnocení mostů, které jsou kulturními památkami. Doporučuje se ji v přiměřeném rozsahu využít i pro hodnocení památkově hodnocených mostů, které nejsou památkově chráněny. Metodika by měla být využita v projekční přípravě a pro přípravu podkladů pro hodnocení (statické posouzení) ocelových konstrukcí a mostů a její využití by mělo být vyžadováno orgány památkové péče po projektantech a staticích. Rozsah využití by měl odpovídat památkovému významu konstrukce.
Autoři
Lorenz, K.
Publikováno v
[Functional Sample] 2019.
Rok
2019
Podkategorie
Funkční vzorek
Související lidé
Anotace
Montážní přípravek usnadní zesilování zděných pilířů pravoúhlého tvaru pomocí ocelové objímky, která se skládá z nárožních úhelníků a vodorovných spojek z pásové oceli. Přípravek je určen především pro historické zdivo a je nastavitelný pro rozměry pilířů v rozsahu 300-1050 mm.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.