S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Seník Via Appia Antica

Kristýna Plischková

Anotace

Budova z 19. století sloužila jako seník. Nachází se na slavné historické cestě Via Appia Antica v Římě a je majetkem stejnojmenného regionálního parku. Pro tento park jsou v budově navrženy výstavní, vzdělávací či workshopové prostory a kavárna. Koncept interiéru spočívá v dialogu mezi původním surovým zdivem a nově vloženými konstrukcemi. Ty růžové, zatímco původní zdi jsou takřka netknuté a neočištěné. Také oblé tvary, které provázejí každý detail návrhu, podporují kontrast mezi nově vloženou a původní konstrukcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.