Diplomové práce

Informační centrum a vyhlídka Porta Bohemica

Vávrová Marie

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhuji informační centrum s vyhlídkou do Českého středohoří doplněné vinotékou z produkce žernoseckých vinic. Objekt je tvořen třemi hmotami, které jsou směřovány do třech různých pohledových os. K objektu navrhuji také lávku, která umožní přístup do budovy informačního centra z turistických tras.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.