Výstava ateliérových prací

Proluka Turnov

Bc. Lucie Fousová

Anotace

Návrh řeší proluku ve městě Turnov v oblasti Koňského trhu. Stavba se nachází v ulici Sobotecká, která je jednou z hlavních tepen dopravních infrastruktury. Proluka je na rozhraní části města plného života a upadající části města. Proto byla stavba navržena s bohatým parterem do ulice. Celý objekt je rozdělen na dvě části. V prvním objektu se nachází v parteru cukrárna a v patrech nad ní kanceláře se zázemím. V druhém objektu se nachází obchod s čaji a kořením a nad ním patra s byty, které jsou situovány do dvora pro větší soukromí. Větším objektem je veden průjezd do dvora, který je řešen pro pěší a jako zásobování skladu cukrárny. Ve dvoře byl vytvořen park s lavičkami jako relaxační zóna pro obyvatele bytů a návštěvníky cukrárny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa