S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Proluka Turnov

Lucie Fousová

Anotace

Návrh řeší proluku ve městě Turnov v oblasti Koňského trhu. Stavba se nachází v ulici Sobotecká, která je jednou z hlavních tepen dopravních infrastruktury. Proluka je na rozhraní části města plného života a upadající části města. Proto byla stavba navržena s bohatým parterem do ulice. Celý objekt je rozdělen na dvě části. V prvním objektu se nachází v parteru cukrárna a v patrech nad ní kanceláře se zázemím. V druhém objektu se nachází obchod s čaji a kořením a nad ním patra s byty, které jsou situovány do dvora pro větší soukromí. Větším objektem je veden průjezd do dvora, který je řešen pro pěší a jako zásobování skladu cukrárny. Ve dvoře byl vytvořen park s lavičkami jako relaxační zóna pro obyvatele bytů a návštěvníky cukrárny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.