Závěrečné práce

LINIE - MĚSTSKÁ

Kuchař Jakub

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hlavním tématem diplomové práce je rehabilace části Mariánských hradeb v Praze, konkrétně bastion sv. Václava, sv. Benedikta a Panny Marie i s jejich blízkého okolím. Diplomová práce představuje možnost jejich zpřístupnění veřejnosti a vybudování galerie, která by oživila jinak o aktivity chudé okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.