Výstava ateliérových prací

Vltavské lázně

Vincent Manzini-Fahndrich

Anotace

Tyto termální lázně znamenají pro město nový směr: opětovné spojení s řekou. Budova je uspořádána kolem rampy, která vede k vodě, svahem, který zajišťuje soukromí a pohodu mezi světlem a temnotou. Otvor ve střeše po celé její délce je jako prasklina, která nám umožňuje vidět odrazy řeky na konci rampy a působí, jako bychom padali do vody.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký