S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Vltavské lázně

Vincent Manzini-Fahndrich

Anotace

Tyto termální lázně znamenají pro město nový směr: opětovné spojení s řekou. Budova je uspořádána kolem rampy, která vede k vodě, svahem, který zajišťuje soukromí a pohodu mezi světlem a temnotou. Otvor ve střeše po celé její délce je jako prasklina, která nám umožňuje vidět odrazy řeky na konci rampy a působí, jako bychom padali do vody.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.