Výstava ateliérových prací

Kačerov Mobility Hub

Lola Robuchon

Anotace

V Praze a v její největší městské oblasti čelíme velkému problému v dopravě.  Většina lidí žije na předměstí nebo mimo něj a nejlepší možností, jak se pohybovat, je autem.  Ale co když si představíme budoucnost bez řidičů v centru města? "Kačerov Mobility Hub" bude novou hlavní stanicí na předměstí Prahy. Díky integraci do celé sítě dopravních uzlů bude pro lidi snazší, rychlejší a levnější se pohybovat. Díky strategickému umístění (na křižovatce kruhové sítě Jižní Spojka a silnici 5. května) se rozbočovač mobility stane novým centrálním místem dopravy s integrovanou novou technologií (auto s vlastním pohonem), ale přinese také nový kvalitativní sousedský život.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten