S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Kačerov Mobility Hub

Lola Robuchon

Anotace

V Praze a v její největší městské oblasti čelíme velkému problému v dopravě.  Většina lidí žije na předměstí nebo mimo něj a nejlepší možností, jak se pohybovat, je autem.  Ale co když si představíme budoucnost bez řidičů v centru města? "Kačerov Mobility Hub" bude novou hlavní stanicí na předměstí Prahy. Díky integraci do celé sítě dopravních uzlů bude pro lidi snazší, rychlejší a levnější se pohybovat. Díky strategickému umístění (na křižovatce kruhové sítě Jižní Spojka a silnici 5. května) se rozbočovač mobility stane novým centrálním místem dopravy s integrovanou novou technologií (auto s vlastním pohonem), ale přinese také nový kvalitativní sousedský život.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.