Výstava ateliérových prací

Bytový dům s galerií

Daniil Shashkov

Anotace

Město Plzeň má krásně zachované historické centrum, ale také hodně zanedbaných míst od soutoku Mže a Radbuzy až k hlavnímu vlakovému nádraží. Právě těmito jizvami způsobenými dopravními průtahy a rozvojem bez hlubší koncepce se zabýval náš ateliér. Na břehu Radbuzy mezi centrem města a hlavním nádražím, blízko pivovaru je velká proluka, kde předtím stál kulturní dům Inwest. Velká a velmi důležitá část města zůstala nevyužitou. Ateliér vypracoval velkou studii přestavby této části města, v rámcích které vzniká nová městská čtvrť s náměstím. Moje parcela je protáhnuta z široké ulice Americké právě na toto nové náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna