Výstava ateliérových prací

Proluka v Turnově

Kateřina Klacková

Anotace

Zadání řeší proluku v místě bývalé masny v Turnově. Je to místo na rozhraní živého centra a opuštěné části města s frekventovanou silnicí. Od roku 2004, kdy na místě byla zbořena jatka s masnou, zarůstala parcela prázdná. Je to šance pro oživení části města, která dnes není nijak využita. Na místo proluky navrhuji umístit malé kulturní centrum, které přinese do této části města život. Dům je rozdělen na dvě hlavní hmoty. V jedné části je navržena galerie s dvěma patry výstavních sálů a kavárnou v přízemí. Ve druhé menší části se nachází pobočka knihovny s čítárnou v patře, do které se lze dostat i ze dvora přes terasu. Dále je tu přednáškový sál, který má vstup ze dvora. Jako materiál je použit probarvený beton, který tak umožňuje vznik nového moderního domu a zároveň zapadá do různorodé ulice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa