S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Hospoda na návsi

Tereza Horáková

Anotace

Ves Dobrovíz se rozprostírá severozápadně od Prahy. Jádrem vsi je obdélná náves s barokní kaplí a s dochovanými usedlostmi z přelomu 18. a 19. století. Hospoda svým umístěním a tvarem následuje již zaniklou usedlost č. p. 7 a doplňuje tak prázdné místo v bezprostředním okolí návsi. V návrhu je kladen důraz na citlivé zasazení novostavby mezi historické usedlosti svojí hmotou, výběrem materiálů a použitými architektonickými prvky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.