Výstava ateliérových prací

Hospoda na návsi

Tereza Horáková

Anotace

Ves Dobrovíz se rozprostírá severozápadně od Prahy. Jádrem vsi je obdélná náves s barokní kaplí a s dochovanými usedlostmi z přelomu 18. a 19. století. Hospoda svým umístěním a tvarem následuje již zaniklou usedlost č. p. 7 a doplňuje tak prázdné místo v bezprostředním okolí návsi. V návrhu je kladen důraz na citlivé zasazení novostavby mezi historické usedlosti svojí hmotou, výběrem materiálů a použitými architektonickými prvky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Efler