Závěrečné práce

Revitalizace Papírového náměstí v Liberci

Bc. Lucie Paldusová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je urbanisticko-architektonický návrh, který revitalizuje zanedbanou městskou čtvrť v Liberci, ve které se nachází Papírové náměstí. Rozpadlá urbanistická struktura je obnovena a dodefinována se zachováním charakteristických znaků čtvrti. Návrh posiluje návaznosti na historické jádro pomocí systému zahrad.  Území vznikají nová místa s různým charakterem a obnovují se stávající. Návrh vytváří zkratky v území s úzkými uličkami, které bývali pro území charakteristické, tím vznikají poloveřejné prostory uvnitř bloků. Návrh Papírového náměstí byl inspirován skládaným papírem origami. Na náměstí vznikají různě nakloněné travnaté odpočinkové plochy, které jsou vyváženy vodní plochou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.