Výstava ateliérových prací

Nadačný dom a galéria pre umelcov

Dominika Skubeňová

Anotace

Objekt sa nachádza v Prahe, v oblasti nazývanej Baba. Je situovaný na kopci s výhľadom na Dejvice. Skladá sa z troch podlaží, ktoré majú každé iný účel. Hlavný vstup je z ulice, vedený cez lávku do prvého podlažia. Tu sa nachádza galéria, ktorá je verejne prístupná. Súkromná časť začína na -1. podlaží, kde sa nachádzajú ateliéry pre umelcov. Sem sa dá dostať len vonkajším schodiskom. Na -2. podlaží, do ktorého sa dá dostať po vnútornom schodisku, sa nachádzajú 3 garzonky, ktoré slúžia ako ubytovanie pre umelcov. Celý objekt je vymyslený na základe udržiteľnosti. Preto je na ňom uložená fotovoltaika, má zelenú strechu a stredom prechádza vo vertikálnom smere skleník. Objekt má navodiť pokojnú atmosféru pre návštevníkov galérie a zároveň byť inšpiratívnym zázemím pre umelcov.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.