Diplomové práce

Civilní bezpilotní prostředek pro extrémní sporty a turistiku

BcA. Jakub Polesný

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Civilní bezpilotní prostředek pro extrémní sporty a turistiku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.