Výstava ateliérových prací

Městské lázně Smíchov

Denisa Hrušková

Anotace

Lázně umístěné na břehu Vltavy vyhlížející na Podolí a Vyšehrad. Bílý monolit uhýbající stěnou pravidelnému tvaru posazený na břehu řeky, směrem nahoru se stěny zešikmují a tvar se zužuje, budova se tak otevírá slunci i zajímavým pohledům do okolí. Městská strana lázní propojuje hlavní prostor bazénu s ulicí prostřednictvím vysokých průhledů. Lázeň je skrytá před vnějším ruchem, ale zároveň se od exteriéru neodtrhává úplně, dává prostor divákům, kteří procházejí kolem, nahlédnout do jejího vnitřního života.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka