Závěrečné práce

Trojmezí

Bc. Jiří Vopršal

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je návrh nové čtvrti v území determinovaném přírodními prvky. Jedná se o rozsáhlou nezastavěnou oblast - Pražské Trojmezí - rozkládající se na území městských částí Prahy 10, Prahy 11 a Prahy 15, o rozloze cca 220ha.Návrh se snaží o maximální využití ploch za respektování daností a limitů v území. Vytváří plnohodnotnou městskou čtvrť, která nabízí okolní zástavbě chybějící vybavenost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.