Výstava ateliérových prací

Rohanské ostrovy - park Rozhraní

Petr Stojaník

Anotace

Projekt Rohanských ostrovů se zaměřuje na obnovení přirozené nivy řeky v těsně blízkosti budoucího zastavěného nábřeží a snaží se ukázat a rozvinout potenciální formu soužití obyvatel s funkčním přírodním biotopem. Nejdůležitějším prvkem návrhu je vytvoření pestrého rozhraní mezi souší a vodním prostředím, které disponuje přirozenou pěší a cyklistickou sítí skrze celé území a otevírá otázku využití střešních krajin jako plnohodnotných veřejných prostranství.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta