Výstava ateliérových prací

E-Sport Arena

Anastasiya Smolyaninova

Anotace

Tato práce je realizačním projektem navazujícím na projekt E-Sport Areny ze zimního semestru, která je zaměřena na mobilnost a nezávislost na stanovené lokalitě, tedy může se nacházet kdekoliv. Práce se skládá z výkresů jednotlivých detailů tribuny a video záznamu prezentujícího proces její montování.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.