Výstava ateliérových prací

Bytový dům OSTRAVA!!!

Eliška Witová

Anotace

Jedná se o bytový dům v nově se rozrůstajícím centru Ostravy. Nejvýraznějším prvkem stavby je monumentální válec, v kterém je točité schodiště procházející skrz celý dům. Prvotní inspirací mi byly ostravské průmyslové haly, které se odráží ve válci a cihelné fasádě s hliníkovými okny v moderní podobě. Lehce tím odkazuji na industriální minulost i současnost města. Jedním z cílů bylo rozdělení prostoru na soukromou část pro nájemníky a část pro veřejnost. Přízemí orientované do ulice slouží jako pronajímatelná plocha s prostorem podloubí, využívaným jako kavárna či podobným provozem, který přinese do ulice život. Strana orientovaná k řece je určena čistě pro nájemníky a vyžívá se jako zahrada. Velikostní rozmanitost bytových jednotek od garsonek až po 4kk oslovuje širokou škálu uživatelů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký