S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Mlžící sloup

Michaela Térová, Tereza Krákorová

Anotace

Navrhovaným vodním prvkem je plechový mlžící sloup, který je umístěn na podestě schodiště veřejného prostranství mezi ulicemi Táboritská a Chelčického v Praze 3. Prvek se skládá ze dvou částí, první je mlžící válcové tělo složené z ohnutých plechových plátů a druhou částí je lehce vyspádovaný plechový sokl s vodní hladinou. Prvek zároveň slouží jako osvětlení veřejného prostoru, neboť je vybaven LED pásky na jednotlivých plátech. Prvek je navržen jako mobilní, včetně své technické „šachty“, aby ho bylo možné umístit do jakékoliv lokality nebo do jiného města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.