S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Paddleboard klub

Eliška Lukáčová

Anotace

Zázemí paddleboard klubu jako volnočasové relaxační aktivity na velké ploše budoucího jezera Most je situováno na úzké svažité parcele s terénním zlomem. Dvoupodlažní objekt je situován přímo na terénním zlomu pozemku a využívá tak možnost nástupu do spodního a horního podlaží z různých úrovní terénu. Ve spodním podlaží jsou situovány šatny a klubovna pro členy klubu s možností posezení a občerstvení s výhledem na jezero. Prostor haly ve sloupy oddělené části zahrnuje i obchod s paddleboardy a sportovním vybavením včetně zázemí pro zaměstnance. Horní podlaží přístupné z horní části parcely je bytem správce klubu, který zde má i kancelář.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.