Výstava ateliérových prací

Paddleboard klub

Eliška Lukáčová

Anotace

Zázemí paddleboard klubu jako volnočasové relaxační aktivity na velké ploše budoucího jezera Most je situováno na úzké svažité parcele s terénním zlomem. Dvoupodlažní objekt je situován přímo na terénním zlomu pozemku a využívá tak možnost nástupu do spodního a horního podlaží z různých úrovní terénu. Ve spodním podlaží jsou situovány šatny a klubovna pro členy klubu s možností posezení a občerstvení s výhledem na jezero. Prostor haly ve sloupy oddělené části zahrnuje i obchod s paddleboardy a sportovním vybavením včetně zázemí pro zaměstnance. Horní podlaží přístupné z horní části parcely je bytem správce klubu, který zde má i kancelář.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.