Výstava ateliérových prací

V kruhu

Anna Vitoušová

Anotace

Návrh umístěný na Holém Vrchu v Lipnici nad Sázavou, propojuje stezkou několik výhledů. Na začátku řešeného úseku stezky je první výhled a cesta zpevněna prkny. Když se člověk vydá dál, potká podél cesty přírodní prolézačky z kamenů a dřeva, které hravě doplňují ducha místa a zároveň fungují jako naváděcí prvky v krajině. Na konci trasy pak na návštěvníka čeká dřevěná lavička se stolečkem, přičemž stůl je zároveň haptický model zjednodušeného panoramatu, který se tam divákovi otevírá.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Klára Salzmann, Ph.D.