S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Ateliéry

Ateliér Salzmann

Krajina je pouze jedna. Úkolem atelieru je naučit studenty vnímat krajinu jako celek tvořen přírodními a kulturními prvky a strukturami. Smyslem ateliéru je seznámit studenty s navrhováním ve velkém, krajinném měřítku. Cílem je studenty naučit přemýšlet o svých návrzích holisticky, tak aby přistupovali k navrhování strukturálním způsobem, ve které budou schopni vnímat jednotlivé prvky a vrstvy krajiny jako integrální součást celku. Studenti se naučí vnímat krajinu jako živý organizmus ovlivněný lidskou činností.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková