Ateliéry

Ateliér Salzmann

Krajina je pouze jedna. Úkolem atelieru je naučit studenty vnímat krajinu jako celek tvořen přírodními a kulturními prvky a strukturami. Smyslem ateliéru je seznámit studenty s navrhováním ve velkém, krajinném měřítku. Cílem je studenty naučit přemýšlet o svých návrzích holisticky, tak aby přistupovali k navrhování strukturálním způsobem, ve které budou schopni vnímat jednotlivé prvky a vrstvy krajiny jako integrální součást celku. Studenti se naučí vnímat krajinu jako živý organizmus ovlivněný lidskou činností.

Eliška Bednářová - Stará Plaská cesta a kulturní krajina
Jan Trpkoš - Troj. (o) ko.lí Krajina památná Stará Plaská cesta
Lucie Breuerová - Železný Újezd V Úličkách - voda v krajině
Tereza Staňková - Návrh přeměny komunikací, město Písek
Anežka Vonášková, Kateřina Beránková - (RE)VIZE KRAJINY Železný Újezd

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková