Ateliéry

Ateliér Salzmann

Krajina je pouze jedna. Úkolem atelieru je naučit studenty vnímat krajinu jako celek tvořen přírodními a kulturními prvky a strukturami. Smyslem ateliéru je seznámit studenty s navrhováním ve velkém, krajinném měřítku. Cílem je naučit studenty přemýšlet o svých návrzích holisticky, tak aby přistupovali k navrhování strukturálním způsobem, ve které budou schopni vnímat jednotlivé prvky a vrstvy krajiny jako integrální součást celku. Studenti se naučí vnímat krajinu jako živý organismus ovlivněný lidskou činností.

Do ateliéru Salzmann–Bečvářová–Pozdech se můžete přihlásit digitální cestou. Stačí zaslat portfolio emailem na adresu Klara.Salzmann@cvut.cz / zuzana.becvarova@fa.cvut.cz / pozdetom@student.cvut.cz. Zřetelně napište o které zadání mate zájem (uveďte min. dvě zadání dle preferencí). Uveďte také číslo našeho atelieru - 104. V případě zájmu obdržíte emailem souhlas o Vašem přijetí. Na základě tohoto mailu prosím pošlete vyplněný závazný přihlašovací list. 

(ke stažení v dolní části Zadání).Na základě tohoto listu budete definitivně přijati do atelieru, Vaše jméno bude vloženo do KOS k příslušnému atelieru a přiřazeno do MS TEAMS. 

Zadání atelierových témat velkého krajinářského měřítka pro ZS 2023/24. Zadání jsou určena pro: ATELIER I. – VELKÉ MĚŘÍTKO BAK_KA, MAG_AUKA / ATELIER IV – KRAJINÁŘSKO-URBANISTICKÝ PROJEKT / ATV - atelier volitelný
Rádi přivítáme mezi sebou také studenty oboru Architektura a urbanismus. Velký důraz klademe na mezioborovou a mezinárodní spolupráci.

Každé zadání zpracovává tým studentů (min. tři studenti).Společně probíhají analýzy, syntézy a zpracování společné koncepce (vize) pro území. Na závěr každý student vypracuje dílčí vrstvu nebo část území ve větším detailu.
Bližší informace k jednotlivým zadáním najdete v kapitole ZADÁNÍ.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Se zájemci o zadání ateliéru Salzmann se setkáme po ukončení společných atelierových prezentací (cca po 16.00 hod., místnost 651)

 

 

 

 

Lukáš Popelka - Průplach Byšického ramena, ZS 2021
Štěpán Macek - Lysá nad Labem, Tři krajiny, ZS 2021
Zuzana Purmová - Praha 11, Vize a realita, Z lesa do lesa, návrh ekoduktu, ZS 2021
Eliška Bednářová - Stará Plaská cesta a kulturní krajina, ZS 2020
Jan Trpkoš - Troj. (o) ko.lí Krajina památná Stará Plaská cesta, ZS 2020
Lucie Breuerová - KRAJINA RA, Mešno u Rokycan, LS 2021

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.